HỘI THẢO GMP 2019

  • 5 Tháng Bảy, 2021

Portfolio Description

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG TỐT NHẤT TRƯỚC MỘT KỲ THANH TRA DƯỢC?

Bài giảng: Thanh tra PMDA là gì?

Bài giảng: Thanh tra CGMP của FDA là gì?

Thảo luận “Chiến thuật đối ứng Thanh Tra: Chia sẻ kinh nghiệm thực tế”

Bài giảng: Quy trình thiết kế nhà xưởng sản xuất hoạt dược chất nguy hại

Bài giảng: “CSV: Cách sử dụng Phần mềm & Hệ thống máy  tính tuân thủ theo tiêu chuẩn GMP”

Thảo luận: Điển cứu 1: Cách phản hồi các Phát hiện trong kỳ Thanh tra

Thảo luận: Điển cứu 2: Cách phản hồi các Phát hiện trong kỳ Thanh tra

Thảo luận: Những điều cần làm khi xây dựng nhà máy sản xuất thuốc nhỏ mắt (GMP EU Phụ lục 1)

Thảo luận: Các bước thiết thực hướng tới Công nghiệp 4. 0 để các công ty tuân thủ GMP