CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài các dự án dược phẩm và thiết bị y tế, chúng tôi còn có thể cung cấp đến Quý khách hàng các dịch vụ liên quan đến Tư vấn, Thiết kế, Quản lý Dự án, Quản lý xây dựng, Tư vấn đấu thầu cho các ngành công nghiệp khác liên quan đến Công nghệ phòng sạch (sản xuất thiết bị điện tử, mỹ phẩm, v.v…) và các dự án liên quan đến phòng sạch nói chung.