HỘI THẢO GMP 2018

  • 27 Tháng Năm, 2021

Portfolio Description

Thực hành để Áp dụng hiệu quả EU-GMP

#1: Bài giảng    : Những hoạt động chuẩn bị hướng tới PIC/S GMP tại Việt Nam  

#2: Bài giảng    : Hoạt động thanh tra của cơ quan chức năng theo Hướng dẫn EU GMP

#3: Workshop : Xây dựng các biện pháp phòng chống nhiễm tạp chất, bài học từ những ví dụ thực tế về thu hồi sản phẩm. 

#4: Workshop : Những ví dụ thực tế về thu hồi sản phẩm do sai sót về bao bì và dán nhãn.

#1: Bài giảng : Thanh tra GMP và Giấy phép lưu hành thuốc ở châu Âu

#2: Workshop : Những sai sót thường gặp trong xử lý Sai lệch (Deviation) và Ngoài khoảng xác định (OOS)                             

#3: Workshop : Những kiến thức hữu ích về nước để sản xuất thuốc và những điểm cẩn lưu ý về phương pháp quản lý       

#4: Workshop : Các điểm mấu chốt trong Thẩm định Máy tính và Toàn vẹn Dữ liệu phục vụ công tác quản lý dữ liệu GMP.   

#5: Workshop : Toàn vẹn dữ liệu phục vụ công tác Quản lý Phòng kiểm nghiệm (QC)