TỔNG QUÁT VỀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO GMP CỦA CM PLUS VIETNAM

CM Plus Vietnam cung cấp các dịch vụ liên quan đến đào tạo kiến thức về GMP toàn cầu (GMP PIC/S, GMP EU, cGMP, GMP WHO, v.v…) theo các hình thức dưới đây:

 A. ĐÀO TẠO GMP BẰNG HÌNH THỨC HỘI THẢO HÀNG NĂM.

CM Plus Vietnam tổ chức định kỳ hàng năm các cuộc hội thảo chuyên đề về GMP (GMP Seminar) cho đối tượng tham dự chính là các công ty sản xuất dược phẩm trong nước, các công ty đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm, các công ty sản xuất thuộc các ngành công nghiệp khác trong Khoa học đời sống (Life science) như Thiết bị y tế, Mỹ phẩm, thực phẩm v.v…

 • Thời gian tổ chức: Tháng 8 hàng năm (trong điều kiện bình thường).
 • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Chủ đề: được BTC lựa chọn dựa theo tình hình thực tế yêu cầu và các ý kiến đóng góp của người tham dự hàng năm.
 • Hình thức: Hội thảo tập trung với cử tọa khoảng 100-120 người.

B. ĐÀO TẠO GMP THEO YÊU CẦU TẠI NHÀ MÁY/ CƠ SỞ CỦA KHÁCH HÀNG

 • Lớp Căn bản
  • Kiến thức cơ bản về GMP mà bất cứ ai làm việc trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm cũng cần biết, nhắm tới đối tượng đến nhóm nhân viên vận hành nhà máy.
  • Hình thức đào tạo: seminar và workshop.
 • Lớp Trung cấp
  • Dành cho đối tượng quản lý và đặc biệt là đội ngũ Bảo đảm chất lượng (QA) của nhà máy dược, hoặc Lãnh đạo đơn vị.
  • Các chủ đề đào tạo là các chủ đề lớn luôn gặp phải hàng ngày trong quá trình sản xuất dược phẩm, hoặc dựa theo yêu cầu cụ thể của Khách hàng.
  • Hình thức đào tạo: seminar và workshop.
 • Thanh tra giả lập
  • Các chuyên gia tư vấn đẳng cấp thế giới của chúng tôi bao gồm các cựu thanh tra FDA, EU (PIC/S), có thể giúp tiến hành thanh tra giả lập cho khách hàng và đưa ra khuyến nghị phù hợp theo trình độ hiện trạng của từng khách hàng.
  • Các cựu thanh tra thực hiện một cuộc thanh tra mô phỏng (được thực hiện giống như thanh tra thực tế)
  • Phân tích mức độ sẵn sàng của Khách hàng đối ứng một cuộc thanh tra GMP và lập báo cáo về các cải tiến cần thiết
  • Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu và dự họp với cơ quan thanh tra dược.
 • Các chủ đề khác do khách hàng tuỳ chọn.
 • Đặc biệt: Phân tích hiện trạng (GAP Analysis)
  • Chúng tôi đến nhà máy của khách hàng để tiến hành “Phân tích hiện trạng (GAP analysis) và xác định các vấn đề mà Khách hàng đang gặp trong hiện tại. Các phân tích đề cập về cả Phần cứng (nhà xưởng/ thiết bị) và Phần mềm (quy trình/ hệ thống), Xem xét kết quả Phân tích GAP và mong muốn của khách hàng.
  • Sau đó, đó chính là cơ sở để chúng tôi hỗ trợ Khách hàng lập kế hoạch hành động kế tiếp để đạt được kết quả tốt nhất cho Nhà xưởng hoặc Hệ thống quản lý chất lượng dược phẩm, hoặc các vấn đề khác.

Cách tiếp cận giải quyết vấn đề của chúng tôi trong các huấn luyện về GMP không chỉ giúp giải quyết các vấn đề của khách hàng mà còn cho phép nâng cao hiểu biết về GMP thêm nhiều hơn chính trong đội ngũ nhân viên vận hành, những người trực tiếp thao tác trên quy trình sản xuất dược phẩm.

Các khóa học được giảng dạy bởi các chuyên gia tư vấn hàng đầu trong các lĩnh vực chuyên môn tương ứng. Các chuyên gia có thể là người Nhật Bản, các chuyên gia quốc tế và người Việt. Các khóa học hoàn toàn có thể được thực hiện ngay tại nhà máy của khách hàng nếu có yêu cầu.