QUẢN LÝ DỰ ÁN – GIÁM SÁT XÂY DỰNG

CMPV cung cấp các dịch vụ Quản Lý Dự án và Quản Lý Xây Dựng để mang lại sự thành công toàn vẹn của dự án.

  •  Tư vấn Quản lý Dự án (PM) cho các dự án công nghiệp và dân dụng

Quản lý dự án bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và giám sát quá trình triển khai của một dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.

  •  Tư vấn Giám sát (CS) các dự án công nghiệp và dân dụng

Giám sát thi công trong quá trình thi công dự án nhằm đảm bảo dự án được thực hiện đúng quy trình, đúng tiến độ, phù hợp với hồ sơ thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.