Was established in

2013

CM Plus Việt Nam (CMPV) được thành lập năm 2013, văn phòng chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, là công ty con của CM Plus Group do Ngài Chủ tịch Togashi Tsunehiro sáng lập năm 2007 tại Yokohama, Nhật Bản.

Tuân thủ thực hiện các dịch vụ truyền thống mà Công ty mẹ đang thực hiện, CMPV phát triển các mảng dịch vụ theo cách mà thị trường và các nền công nghiệp đặc thù tại Việt Nam đòi hỏi. Điểm nổi bật của chúng tôi là cùng lúc cung cấp cả hai mảng dịch vụ trọng yếu một dự án thuộc lĩnh vực Khoa học đời sống yêu cầu: Cung cấp giải pháp thiết kế (từ Ý tưởng cho đến triển khai chi tiết) và Cung cấp giải pháp tuân thủ luật lệ về GMP và các yêu cầu khác về luật lệ tuỳ thuộc từng ngành công nghiệp tại Việt Nam và quốc tế.

Triết lý kinh doanh của chúng tôi là “mang tới các giá trị mới” cho khách hàng có liên quan mật thiết đến sự thành công của dự án ở mức độ hơn cả mong đợi bằng cách sử dụng triệt để kiến thức, khả năng và sự nhanh nhạy áp dụng các ý tưởng tiên tiến và gợi mở theo tiêu chuẩn toàn cầu.

“ĐỐI TÁC MANG LẠI GIÁ TRỊ HƠN CẢ MONG ĐỢI

CÙNG ĐỒNG HÀNH VỚI BẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN ”

<iframe src=”https://www.youtube.com/embed/Vjxgh034WyA” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>SIK DAK FOOK RESTAUTANT

Dịch vụ

1. TƯ VẤN

Với mục đích đảm bảo chất lượng tại cơ sở sản xuất thuốc / thiết bị y tế, chúng tôi thu thập “kiến thức” của các chuyên gia tư vấn hàng đầu trên thế giới và cung cấp các dịch vụ tư vấn theo quan điểm GMDP (GMP & GDP) /QMS/các vấn đề quản lý dược phẩm
 • GMP: Good Manufacturing Practice
 • GDP: Good Distribution Practice
 • QMS: Quality Management System

2. KỸ THUẬT

Với mục đích đảm bảo chất lượng tại cơ sở sản xuất thuốc / thiết bị y tế, chúng tôi thu thập “kiến thức” của các chuyên gia tư vấn hàng đầu trên thế giới và cung cấp các dịch vụ tư vấn theo quan điểm GMDP (GMP & GDP) /QMS/các vấn đề quản lý dược phẩm
 • GMP: Good Manufacturing Practice
 • GDP: Good Distribution Practice
 • QMS: Quality Management System

3. BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

Với mục đích đảm bảo chất lượng tại cơ sở sản xuất thuốc / thiết bị y tế, chúng tôi thu thập “kiến thức” của các chuyên gia tư vấn hàng đầu trên thế giới và cung cấp các dịch vụ tư vấn theo quan điểm GMDP (GMP & GDP) /QMS/các vấn đề quản lý dược phẩm
 • GMP: Good Manufacturing Practice
 • GDP: Good Distribution Practice
 • QMS: Quality Management System

4. QUẢN LÝ DỰ ÁN - GIÁM SÁT XÂY DỰNG

Với mục đích đảm bảo chất lượng tại cơ sở sản xuất thuốc / thiết bị y tế, chúng tôi thu thập “kiến thức” của các chuyên gia tư vấn hàng đầu trên thế giới và cung cấp các dịch vụ tư vấn theo quan điểm GMDP (GMP & GDP) /QMS/các vấn đề quản lý dược phẩm
 • GMP: Good Manufacturing Practice
 • GDP: Good Distribution Practice
 • QMS: Quality Management System

5. HỖ TRỢ ĐẤU THẦU

Với mục đích đảm bảo chất lượng tại cơ sở sản xuất thuốc / thiết bị y tế, chúng tôi thu thập “kiến thức” của các chuyên gia tư vấn hàng đầu trên thế giới và cung cấp các dịch vụ tư vấn theo quan điểm GMDP (GMP & GDP) /QMS/các vấn đề quản lý dược phẩm
 • GMP: Good Manufacturing Practice
 • GDP: Good Distribution Practice
 • QMS: Quality Management System

6. DỊCH VỤ KHÁC

Với mục đích đảm bảo chất lượng tại cơ sở sản xuất thuốc / thiết bị y tế, chúng tôi thu thập “kiến thức” của các chuyên gia tư vấn hàng đầu trên thế giới và cung cấp các dịch vụ tư vấn theo quan điểm GMDP (GMP & GDP) /QMS/các vấn đề quản lý dược phẩm
 • GMP: Good Manufacturing Practice
 • GDP: Good Distribution Practice
 • QMS: Quality Management System

HOẠT ĐỘNG