Togashi Tsunehiro

Chủ tịch – Sáng lập Group CM Plus

世界的に視野に立ち常に最新の技術を駆使して顧客の繁栄に貢献しそこに働く私達が夢と生き甲斐を感じるそんな会社を目指す。

 

“Chúng tôi hướng tới một công ty có tầm nhìn toàn cầu, luôn luôn tiếp nhận và áp dụng các phát kiến tiên tiến nhất để giúp Khách hàng thịnh vượng, và mang lại cảm hứng và động lực làm việc cho chính chúng tôi”